<== Back

De bedoeling van het project 'GrInvIn voor opleidingsdoeleinden' is het leren van grafentheorie te bevorderen en deze al voor leerlingen van het middelbaar onderwijs toegankelijk te maken.
Bij het gebruiken van GrInvIn is het de bedoeling dat de leerling/student (wiskundige) vermoedens van het programma over grafentheorie bewijst of door middel van een tegenvoorbeeld weerlegt. In het begin gaat dit vrij vlot maar naarmate de student bijleert en nieuwe tegenvoorbeelden toevoegt, leert ook het programma bij en wordt het moeilijker om te zien of een vermoeden al dan niet juist is.
Aldus bepaalt de student/leerling door zijn eigen snelheid en inzicht hoe snel er vooruitgang is. Zonder actief mee te werken gebeurt er niets; hoe meer inzicht de student/leerling verwerft en hoe meer conjecturen hij/zij kan oplossen, hoe sneller nieuwe concepten worden geleerd en interessantere conjecturen door het programma worden ter discussie gesteld.